Připravujeme

Kuklenské náměstí

Veřejný prostor by neměl být “zemí nikoho”.

Proto jsme se rozhodli provizorně zvelebit prostor budoucího Kuklenského náměstí ještě dříve, než se ho ujme město. Náš cíl je jasný, chceme zvelebit Kukleny. Budeme rádi, když vyplníte dotazník k připravovanému provizornímu náměstí a budete s námi sdílet názory a přání ohledně budoucí podoby náměstí, způsobů jeho využití a případného vybavení.


Aktualizace: 4.5.2023

Děkujeme všem, kteří se zapojili do celého participativního procesu k provizornímu náměstí. Jsme nadšeni, že jsme se mohli osobně setkat s mnohými z Vás a společně diskutovat o podobě provizorního náměstí. Během setkání jste nám položili mnoho relevantních otázek, na které jsme se Vám snažili co nejlépe odpovědět.

Rozumíme tomu, že někteří z Vás se setkání nemohli osobně zúčastnit, ale i tak Vás odpovědi zajímají a chcete se dozvědět, jak setkání probíhalo. Proto jsme pro Vás připravili podrobný protokol ze setkání, kde jsou zaznamenány všechny důležité informace.

Další vývoj projektu sledujte zde, nebo na stránce Noho.cz/namesti a kdyby Vás zajímalo cokoli konkrétního, neváhejte nás kontaktovat.

Protokol ze setkání s veřejností k prohlédnutí


Aktualizace: 20.4. 2023

Participativní proces k provizornímu náměstí pomalu ale jistě spěje do finále. Dotazník již vyplnilo přes 80 respondentů a máme za sebou i práci s dětmi na místní základní škole.

Navštívili jsme žáky a žákyně z 2., 4. a 7. třídy a postupně jsme se jich v rámci zábavného edukativního workshopu ptali, jak by si představovali nové náměstí. Mezi nejčastějšími prvky, které děti zmiňovaly, se objevovaly například lavičky, sportoviště a dostatek zeleně.

Více informací o jednotlivých workshopech a konkrétní výstupy z jednotlivých tříd najdete zde:

Protokol – 2.třída

Protokol – 4. třída

Protokol – 7. třída

Zveme Vás také na společné setkání 26.4. 2023 od 18:00 v ZŠ Kukleny, v rámci kterého proběhne interaktivní workshop. Jeho součástí bude i diskuze o potenciálu náměstí, jeho celkové podobě i jednotlivých prvcích v návaznosti na využití tohoto veřejného prostoru. Zároveň budete mít možnost zhlédnout i výstupy žáků ze ZŠ Kukleny. A určitě přijďte i se svými dětmi, i ty budou mít prostor se vyjádřit k podobě dočasného náměstí.


Téma náměstí v Kuklenách je pro nás velmi palčivé a zároveň velmi důležité. Magistrát k němu přistupuje zodpovědně a plánuje vyhlásit architektonickou soutěž. To však potrvá delší dobu a výsledek si tedy Kukleňané budou moci užít až v řádu několika let.
Nechceme nechat potenciál místa ladem, a proto nabízíme možnost prozatímního řešení v podobě dočasného náměstí vedle nově vznikajících bytů Cihlovky 2, v areálu bývalé koželužny u pekařství Bouček. V našem zájmu je, aby byl projekt demokratický se zapojením co největšího počtu obyvatel, proto společně s Participation Factory vytváříme participativní proces. Ten bude zahrnovat zábavný a edukativní workshop s dětmi ze ZŠ Kukleny, setkání s veřejností, kde se bude diskutovat o potenciálu náměstí a prvcích, které lze zlepšit a online dotazníkové šetření pro každého, kdo bude mít zájem se k tématu vyjádřit.
Proto Vás prosíme o vyplnění výše zmíněného dotazníku a zároveň Vás zveme k veřejnému setkání.
Kdy: 26. 4. 2023
Kde: ZŠ Kukleny, (Pražská 198, 500 04, Hradec Králové 4)
Na setkání se registrujte zde: Registrační formulář
Všechny tyto kroky mají jediný cíl. Tím je vyslechnutí názorů, přání a obav obyvatel Kuklen o podobě provizorního náměstí a jejich maximální zohlednění v návrhu tak, aby se náměstí stalo organickou součástí života Kuklen a místní ho vzali za své.
Co všechno můžete ovlivnit? Na základě dotazníku a veřejného setkání bude navrženo dočasné náměstí včetně umístění mobiliáře, možných sportovišť, podoby dětského hřiště a umístění dalších prvků podle Vašich představ. Tak neváhejte a zúčastněte se jedinečného participativního procesu v Kuklenách.